Tato studie shrnuje poznatky obsažené v publikaci "Objevení Platónovy Atlantidy" vydané v prosinci 2001 v České republice. V studii je popsána teorie kde a kdy existovala Platónova Atlantida. Teorie vychází z Platónových textů Critias a Timaeus. Číselné odkazy na prameny ve studii jsou uvedeny v publikaci Objevení Platónovy Atlantidy na str.160 -166.V anglické verzi studie je indexem T) označen odkaz na dialog Timaeus zveřejněný na této stránce přeložený od Benjamin Jowett.

Indexem C) je označen odkaz na Critias zveřejněný na této stránce přeložený od Benjamin Jowett. Indexem N) a číslem je označen odkaz na sumerský mýtus Enki and Ninhursanga zveřejněný na této stránce Čísla uvádějí příslušný oddíl, kde se nalézá citovaný úryvek.

Indexem A) jsou označeny odkazy na tabulky, fotografie a obrázky s uvedením příslušné stránky v publikaci Objevení Platónovy Atlantidy,2001, která je přiložena k této studii.