Použité prameny


Obvykle se v tomto místě objevuje souvislá řada odkazů na prostudovanou "papírovou" literaturu pokud možno cizojazyčného původu. Protože jsme děti Internetu, je nejvyšší čas uzpůsobit tomu i tuto přílohu, tedy již nikdy pouze literatura ale spíše použité prameny. Pokud je u použitého pramenu v textu knížky uvedeno W jedná se o odkaz na Webovou stránku v Internetu kde se nachází použitá informace. Jinak se jedná o odkazy uvedené v tzv. "papírové" literatuře. Pokud je u použitého pramenu v textu použito písmeno T nebo K a číslo, je tak označen odkaz na publikaci: Platón 1919: Timaios, Kritias, přeložil a poznámkami opatři František Novotný, číslem je uvedena příslušná stránka v publikaci. Písmenem N a číslem je označen odkaz na sumerský mýtus Enki a Ninchursanga. Jeho plné znění je otištěno v příloze. Číslo uvádí příslušný počáteční řádek citovaného úryvku. Skladba Enki a Ninchursanga je přejata z publikace B. Hruška, L. Matouš, J. Prosecký, J. Součková 1977: Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha.


1.Souček L. 1980: Kdo byl kdo, díl I, Platón, Naše vojsko, Praha, Platón.

2.Zdeněk Volný. 2000: toulky minulostí světa, BARONET VIVA FACTI, Praha str. 176.

3.Hans Joachim Störig. 1991: malé dějiny filosofie, Zvon, Praha, str. 116.

4.Patočka J. 1992: Platón přednášky z antické filosofie, Státní pedagogické nakladatelství v Praze, str.188.

5.Ottův slovník naučný 1902: díl devatenáctý, J. Otto v Praze, str. 859.

6.Hans Joachim Störig. 1991:str. 117.

7.Zdeněk Volný. 2000: toulky minulostí světa, BARONET VIVA FACTI, Praha str. 176.

8.Oliva P. 1995: Řecko mezi Makedonií a Římem, Academia, Praha, str 32.

9.Platón 1919: Timaios, Kritias, přeložil a poznámkami opatři František Novotný, Praha, Poznámky str.117.

10.Bodo Herenberg 1992: Kronika lidstva, Fortuna Print, s.r.o., Bratislava 1992, str. 87.

11.Herman Kindder, Werner Hilgemann 1998:Encyklopedický atlas světových dějin, NLN, s.r.o., Praha, str.55.

12.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 387.

13.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. str. 387.

14.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. str. 68.

15.Sabatino Moscati 1975: Foiničané, Orbis, Praha, str. 73.

16.Vojtěch Zamarovský 1975: Jejich veličenstva pyramidy, Československý spisovatel, Praha, str. 162.

17.Oliva P. 1995: Řecko mezi Makedonií a Římem, Academia, Praha, str. 39.

18.Oliva P. 1995: Řecko mezi Makedonií a Římem, Academia, Praha, str. 59.

19.Oliva P. 1995: Řecko mezi Makedonií a Římem, Academia, Praha, str. 74.

20.Oliva P. 1995: Řecko mezi Makedonií a Římem, Academia, Praha, str.74.

21.Velmi zajímavou komplexní publikaci o Isokratovi a o jeho vztahu k Platónovi napsal Dr. Karel Wenig, řádný profesor Karlovy university za přispění univ. profesorů Dr. Fr. Groha a Dr. O. Hujera r. 1923: Dějiny řečnictví řeckého, díl II, ISOKRATES, vydáno nákladem České akademie věd a umění jako publikace III třídy. (publikace III třídy znamená, že jsem si musel, poté co jsem knihu získal v antikvariátu, spojené stránky knihy sám rozřezat. Ve stejné třídě vydala Akademie ve dvacátých letech např. "Eurythmie řecké a latinské prosy II" od překladatele Platónových dialogů Františka Novotného tj. nejedná se o brakovou literaturu).

22.Jean - Piere Vernant 1995: Počátky řeckého myšlení, Oikoymenh, str. 66.

23.Jean - Piere Vernant 1995: Počátky řeckého myšlení, Oikoymenh, str. 11.

24.Jean - Piere Vernant 1995: Počátky řeckého myšlení, Oikoymenh, str. 12.

25.Bodo Herenberg 1992: Kronika lidstva, Fortuna Print, s.r.o., Bratislava, str. 110.

26.Vojtěch Zamarovský 1982: Bohové a hrdinové antických bájí, Mladá fronta, Praha, str. 467.

27.Uspořádal Roy Willis 1997: Mytologie světa, Slunovrat, s.r.o., Praha, str. 132.

28.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků I., Oikoymenh, Praha, str. 98.

29.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků I., Oikoymenh, Praha, str. 98.

30.Uspořádal Roy Willis 1997: Mytologie světa, Slunovrat, s.r.o., Praha, str. 44.

31.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků II., Oikoymenh, Praha, str. 176.

32.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků II., Oikoymenh, Praha, str. 174.

33.Eberhard Zangger 1995: Nový boj o Tróju, BRÁNA, Praha, str. 204.

34.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků II., Oikoymenh, Praha, str. 156.

35.Vojtěch Zamarovský 1982: Bohové a hrdinové antických bájí, Mladá fronta, Praha, str. 241.

36.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků II., Oikoymenh, Praha, str. 158.

37.Miroslav Buchvaldek a kolektiv 1985: Dějiny pravěké Evropy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p. Praha, str. 93.

38.Pavel Hradčanský 1998: Dějiny Řecka, NLN, Praha, str. 15.

39.Antonín Bartoníček 1969: Zlatá Egesis, Mladá fronta, Praha, str. 197.

40.Stefania a Dominic Perringovi 1999: Starověké stavby včera a dnes, Fortuna Print Praha, str. 48.

41.Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 1999: čtvrtý svazek, vydal Diderot, Praha, str. 337-338.

42.Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 1999: čtvrtý svazek, vydal Diderot, Praha, str.21.

43.Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. str. 247.

44.Alberto Siliotti 1996: Egypt, chrámy, bohové a lidé, Rebo Productions, Praha, str. 23.

45.Dr. Miloslav Krása1986: Indická republika, Nakladatelství Svoboda, Praha, str. 31.

46.Alberto Siliotti 1996: Egypt, chrámy, bohové a lidé, Rebo Productions, Praha, str. 38.

47.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. str. 19.

48.Základní délkové míry a jejich přepočet jsou převzaty z publikace Radislav Hošek 1972: Země bohů a lidí pohledy do řeckého dávnověku, nakladatelství Svoboda, Praha, str. 273.

49.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 298.

50. http://WWW.henry-davis.com/MAPS/

51.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého východu, Libri, Praha, str. 87.

52.A.L. Humphreys 1993: Staré mapy, Kartografie Praha, str. 14.

53.Ottův slovník naučný 1892: díl pátý, J. Otto v Praze, str. 14.

54.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků II., Oikoymenh, Praha, str. 126.

55.Rand a Rose Flem - Ath 1995: Když padalo nebe, MUSTANG s r. o.,Plzeň, str. 110.

56.Sabatino Moscati 1975: Foiničané, Orbis, str. 183.

57.Rand a Rose Flem - Ath 1995: Když padalo nebe, Plzeň, str. 110.

58.Bohuslav Horák 1954: Dějiny zeměpisu starověk a středověk, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, str. 44.

59.Herman Kindder, Werner Hilgemann 1998:Encyklopedický atlas světových dějin, NLN, s.r.o., Praha, str. 39.

60.Radislav Hošek 1972: Země bohů a lidí pohledy do řeckého dávnověku, nakladatelství Svoboda, Praha, str. 43.

61.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 316.

62.Miroslav Verner 1997: Pyramidy tajemství minulosti, Academia, Praha, str. 40.

63. George Hart 2001: Egyptské mýty, NLN, s.r.o., Praha, str. 105.

64.http://citanka.cz/toISO-8859-2.en/harant

65.Alberto Siliotti 1996: Egypt, chrámy, bohové a lidé, Rebo Productions, Praha, str. 24.

66.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 419.

67.Pomponiova mapa: http://WWW.henry-davis.com/MAPS/

68.A.L. Humphreys 1993: Staré mapy, Kartografie Praha, str. 15.

69.Hans Peter Jűrgens 1974: Alle Meere haben Ufer, Sűdwest Verlag GmbH & Co., Mnichov, str. 32.

70.Bohuslav Horák 1954: Dějiny zeměpisu starověk a středověk, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, str. 63.

71.Zdeněk Veselovský 1977: Sloni a jejich příbuzní, Státní zemědělské nakladatelství, Praha, str. 14.

72.Zdeněk Veselovský 1977: Sloni a jejich příbuzní, Státní zemědělské nakladatelství, Praha, str. 15.

73. http://sweb.cz/referaty-skola/bannovnk

74.http://WWW.walmark.cz/zem/komodity/suchpl/kokos

75.Karel Kašparovský 1999: Zeměpis I. v kostce, Fragment, Havlíčův Brod, str.71.

76.Mapa zhotovena z podkladů Karel Kašparovský 1999: Zeměpis I. v kostce, Fragment, Havlíčův Brod, str.71, dle mapy "Mořské proudy" prof. Köppena, prof. C. Purkyně a.j., a dle údajů uvedených pod odkazy 67), 70).

77.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 350.

78.Jana Součková 1979: Starověký přední východ, Mladá fronta, Praha, str.8.

79.Periodizace převzata z publikace N. Nováková, L. Pecina, F. Rahman 1998: Dějiny Mezopotámie, Karolinum nakladatelství University Karlovy, Praha, str. 167.

80.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 56.

81.Jana Součková 1979: Starověký přední východ, Mladá fronta, Praha, str.10.

82.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 59.

83.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 351.

84.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 50.

85.Blahoslav Hruška 1883: Doslov k publikaci Starověký Babylón napsala Evelyn Klongelová - Brandtová, Vyšehrad, Praha, str. 125.

86.Blahoslav Hruška 1883: Doslov k publikaci Starověký Babylón napsala Evelyn Klongelová - Brandtová, Vyšehrad, Praha, str. 125.

87.Moloney, Norah 1997: Archeologie, Svojtka a Vašut 1997, Praha, str. 140.

88.http://web.sks.cz/users/cn/dkk/stir.html , Mgr. Jan Činčera: Počátky písma-objevy v hrobce krále Štíra a Harappě.

89.http://web.sks.cz/users/cn/dkk/stir.html , Mgr. Jan Činčera: Počátky písma-objevy v hrobce krále Štíra a Harappě.

90.Miroslav Bič 1990: Při řekách Babylonských, Vyšehrad, Praha, str. 34.

91.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 76.

92.Henrietta Mc Callová 1998: Mezopotamské mýty, NLN, s.r.o., Praha, str. 32.

93.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 76.

94.B. Hruška, L. Matouš, J. Prosecký, J. Součková 1977: Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha, str. 15.

95.Miloš Bič 1990: Při řekách babylonských, Svoboda, s.p., Praha, str. 297.

96.J. Klíma 1976: Lidé Mezopotámie, Orbis, Praha, str. 170.

97.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků I., Oikoymenh, Praha, str. 139.

98.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků I., Oikoymenh, Praha, str. 140.

99.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků I., Oikoymenh, Praha, str. 140.

100.Jeremy Black a Anthony Greem. 1999: Bohové a symboly starověké Mezopotámie, VOLVOX GLOBATOR, Praha, str.179.

101.Jeremy Black a Anthony Greem. 1999: Bohové a symboly starověké Mezopotámie, VOLVOX GLOBATOR, Praha, str.95.

102.Vojtěch Zamarovský 1982: Bohové a hrdinové antických bájí, Mladá fronta, Praha, str. 382.

103.Blahoslav Hruška 1995: Kultovní život Starého Sumeru, Orientální ústav AV ČR,Praha str. 37.

104.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 64.

105.Kramer S. N. 1965: Historie začíná v Sumeru, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, str. 104.

106.Jeremy Black a Anthony Greem. 1999: Bohové a symboly starověké Mezopotámie, VOLVOX GLOBATOR, Praha, str. 99.

107.Blahoslav Hruška 1995: Kultovní život Starého Sumeru, Orientální ústav AV ČR,Praha str. 41.

108.B. Hruška, L. Matouš, J. Prosecký, J. Součková 1977: Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha, str. 333.

109.Kniha přeložena do českého jazyka pod názvem:S.N.Kramer 1961, Mytologie starověku, Nakladatelství Orbis, Praha.

110.Kolektiv autorů 1997:Duchovní prameny života, Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích 1997, nakladatelství Vyšehrad. s.r.o., Praha, str. 75.

111.Kolektiv autorů 1997:Duchovní prameny života, Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích 1997, nakladatelství Vyšehrad. s.r.o., Praha, str. 76.

112.B. Hruška, L. Matouš, J. Prosecký, J. Součková 1977: Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha, str. 126.

113.B. Hruška, L. Matouš, J. Prosecký, J. Součková 1977: Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha, str. 155.

114.Blahoslav Hruška 1995: Kultovní život Starého Sumeru, Orientální ústav AV ČR,Praha str. 47.

115.B. Hruška, L. Matouš, J. Prosecký, J. Součková 1977: Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha, str. 198.

116.Josef Klíma 1965: Doslov k publikaci Historie začína v Sumeru napsal S.N.Kramer, SNKLaU, n.p., Praha, str. 244.

117.Jiří Prosecký 1995: "Královské knihy "staré Mezopotámie, Orientální ústav AV ČR, Praha, str.14.

118.Herman Kindder, Werner Hilgemann 1998:Encyklopedický atlas světových dějin, NLN, s.r.o., Praha, str.27.

119.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 411.

120.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 331.

121.Jiří Prosecký 1995: "Královské knihy "staré Mezopotámie, Orientální ústav AV ČR, Praha, str.10.

122.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 311.

123.Henrietta Mc Callová 1998: Mezopotamské mýty, NLN, s.r.o., Praha, str. 51.

124.Rand a Rose Flem - Ath 1995: Když padalo nebe, Těšínská tiskárna, a.s., Plzeň 1995, str. 164.

125.Miroslav Machala 1999: Atlantida na dosah, Malina, Praha: velmi pěkná publikace s překrásnými fotografiemi..

126.Miloš Bič 1990: Při řekách babylonských, Svoboda, s.p., Praha, str. 281, obrázek nad textem je převzatý z publikace Kramer S. N. 1965: Historie začíná v Sumeru, str. 85.

127.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 446.

128.Jeremy Black a Anthony Greem. 1999: Bohové a symboly starověké Mezopotámie, VOLVOX GLOBATOR, Praha, str.102.

129.Kramer S. N. 1965: Historie začíná v Sumeru, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, str. 85.

130.Kramer S. N. 1965: Historie začíná v Sumeru, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, str. 84.

131.Kramer S. N. 1965: Historie začíná v Sumeru, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, str. 83-92.

132.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 61.

133.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 67.

134.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 181.

135.Burchard Brentjes 1973: Zlatý věk lidstva, Orbis, Praha, str. 146.

136.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 68.

137.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 307.

138.Burchard Brentjes 1973: Zlatý věk lidstva, Orbis, Praha, str. 146.

139.Miroslav Verner a kolektiv 1997: Ilustrovaná Encyklopedie starého Egypta,Universita Karlova, Karolinum, Praha, str. 308.

140.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 68.

141.Jiří Prosecký 1995: "Královské knihy "staré Mezopotámie, Orientální ústav AV ČR, Praha, str.11.

142.Jiří Prosecký 1995: "Královské knihy "staré Mezopotámie, Orientální ústav AV ČR, Praha, str.8.

143.Jiří Prosecký 1995: "Královské knihy "staré Mezopotámie, Orientální ústav AV ČR, Praha, str.66.

144.Miroslav Verner 1997: Pyramidy tajemství minulosti, Academia, Praha, str. 21.

145.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 70.

146.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 72.

147.Paul G. Bahn 1997: Hroby, hrobky a mumie, Argo, Praha, str. 100.

148.Datování tzv. Dilmunských epoch viz. Dilmunská expozice Bahrain National Muzeum.

149.http://www22.brinkster.com/dilmunnet/Dilmunian-genes.html

150.Paul G. Bahn 1997: Hroby, hrobky a mumie, Argo, Praha, str. 100.

151.http://www.hindunet.org/hindu_history/sarasvati/lapis/lapis_lazuli.htm

152.Gordon Johnson 1998: Svět Indie, Knižní klub Praha, str. 58.

153.Martimer Wheeler 1973: Dávná civilizace v údolí Indu, Mladá fronta, Praha, str. 39.

154.http://www.harappa.com/indus2/timeline.html

155.http://www.harappa.com/indus2/124.html

156.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 231.

157.Gordon Johnson 1998: Svět Indie, Knižní klub Praha, str. 58.

158.Heinz Schott 1994: Kronika medicíny, Fortuna Print, s.r.o., Praha, str. 23.

159.Norah Moloney 1997: Archeologie, Svojtka a Vašut, Praha str. 68.

160.http://www.harappa.com/seal/seal0.html

161.Mortimer Wheeler 1972: The Indus Civilization, Cambridge University, New York, str. 7.

162. Mortimer Wheeler 1972: The Indus Civilization, Cambridge University, New York, str. 7.

163.Martimer Wheeler 1973: Dávná civilizace v údolí Indu, Mladá fronta, Praha, str. 48.

164.Nejnovější výzkumy z mnoha vědních oborů ohledně řeky Sarasvatí včetně srovnání s védskou mytologií naleznete na http://sarasvati.simplenet.com .Informace o Sarasvatí čerpám především z těchto webových stránek..

165.http://sarasvati.simplenet.com/VedicSarasvati1html

166.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 125.

167.S.R.Rao1985: Lothal a Harappan port town 1955-62 díl II., Direktor general archeological survey of India, New Delhi, str. 688.

168.Úvodní text Expozice Protoindických artefaktů v Lóthalském muzeu - hlavní sál.

169.Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 111.

170.S.R.Rao1985: Lothal a Harappan port town 1955-62 díl II., Direktor general archeological survey of India, New Delhi, str. 687.

171.Martimer Wheeler 1973: Dávná civilizace v údolí Indu, Mladá fronta, Praha, str. 30.

172.S.R.Rao1985: Lothal a Harappan port town 1955-62 díl II., Direktor general archeological survey of India, New Delhi, str. 686.

173.Martimer Wheeler 1973: Dávná civilizace v údolí Indu, Mladá fronta, Praha, str. 30.

174.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 233.

175.S.R.Rao1985: Lothal a Harappan port town 1955-62 díl II., Direktor general archeological survey of India, New Delhi, str. 685.

176.S.R.Rao1985: Lothal a Harappan port town 1955-62 díl II., Direktor general archeological survey of India, New Delhi, str. 685.

177.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 233.

178.http://www.sarasvatiriver.com/dholavira.htm

179.http://www.archaeology.org/0011/newsbriefs/aqua.html

180.http://gujaratinformation.net/places/places.html

181.S.R.Rao1985: Lothal a Harappan port town 1955-62 díl II., Direktor general archeological survey of India, New Delhi, str. 665.

182.Šrí Š.A.Č.B.S. Prabhupáda 1992: Krsna, The Supreme Personality of Godhead díl I, The Bhaktivedanta Book Trust, str.262.

183.Karl Kerényi 1996: Mytologie Řeků I., Oikoymenh, Praha, str. 159.

184.Frant. Lad. Rieger 1860: Slovník naučný, Kober a Markgraf, Praha, str. 317.

185. A. M. Kondratov 1981, Vody a staletí, Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, str. 155.

186. Ottův slovník naučný 1895: díl devátý, J. Otto v Praze, str. 814.

187.F.L.Rieger 1863: Riegrův slovník naučný, I.L. Kober v Praze, str. 280.

188.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 52.

189.Jiří Prosecký a kolektiv 1999: Encyklopedie starověkého předního východu, Libri, Praha, str. 333.


Doporučená literatura neuvedená v odkazech:

Egil A. Wyller 1996: Pozdní Platón, BBS, s.r.o., Praha.

V. Groh, F. Novotný, K. Svoboda, O. Jiráni, V. Hoppe 1947: Řečtí filosofové a mystici, Společnost přátel antické kultury v Praze.

Dějiny antické filosofie 1993: Dějiny antické filosofie, nakladatelství H&H, Jinočany.

Dr. Karel Wenig 1915 - 1936: Dějiny řečnictví řeckého díl I, Díl II, Česká akademie věd a umění.

Pavel Oliva 1976: Zrození řecké civilizace, Academia, Praha.

Béla Kéki 1984: 5000 let písma, Mladá fronta, Praha.

Vojtěch Zamarovský 1979: Bohové a králové starého Egypta, Mladá fronta.

Leo Oppenheim 2001: Starověká Mezopotámie, Academia, Praha.

Lubor Matouš1997: Epos o Gilgamešovi, Mladá fronta, Praha.

Harriet E. W. Crawford 1998: Dilmun and its Gulf Neighours, Cambridge Univ. Pr.

Shaikha Haya Ali al Khalifa a Michael Rice1999: Bahrain Through the Ages.

S.R.Rao1979: Lothal a Harappan port town (1955-62) díl I., Direktor general archeological survey of India, New Delhi.

Jonathan Mark Kenoyer1998: Ancient Cities of the Indus Valley Civilization, Oxford University Press, Karachi.

Jurij Senkevič 1987: Expedice Tigris, Panorama, Praha.

R.S. Bisht 1991: Dholavira: New Horizons of the Indus Civilization, Puratattva, číslo 21, str 71 -82.

Nisid Hajari 1997: India's Salt Lake Cities, Time Archeologi, číslo 9.

Balkrishna Baldawa 1997: Theory of Orient, Balkrishna Baldawa, India.

Thor Heyerdahl 1978: Staré civilizace a oceán, Panorama, Praha.

Brian Legh Molyneaux 1996, Tajemné kulty a rituály, Knižní klub, Praha.

André Van Lysebeth 1995: Tantra, Argo, Praha.

Miloš Kužvart 1990: Kámen ve službách civilizace, Academia, Praha.

Chitralekha Singh, Prrem Nath 1999: Saraswati, Crest Publishing House, New Delhi.

Oldřich Friš 2000: Védské hymny, Dharmagaia, Praha.

Dušan Zbavitel 1997: Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha.

Zdeněk Kukal 1978: Atlantis ve světle moderní vědy, Academia, Praha.

Obrazová příloha:

Obr.1 ,Obr 2, Obr 3: převzaty z knihy Michael Roaf 1998: Svět Mezopotámie, Knižní klub, Praha, str. 94-95,62.

Obr. 4,5,6,8,9, 15,16,17,25 copyright © Radek Brychta 2001.

Obr.7,18, 21 - Svolaní k otištění fotografií v publikaci poskytl: Copyright J.M. Kenoyer, Courtesy Dept. of Archaeology and Museums, Govt. of Pakistan.

Obr. 19,20 - Svolaní k otištění fotografií v publikaci poskytl: Copyright R.H. Meadow, Courtesy Dept. of Archaeology and Museums, Govt. of Pakistan.

Obr. 22,23,24 - Svolaní k otištění fotografií v publikaci poskytl: Copyright Harappa Archaeological Research Project, Courtesy, Dept. of Archaeology and Museums, Govt. of Pakistan.

Obr. 10. fotografie převzata z Indus Valley Civilization in Gujarat: prospekt Tourism Corporation Of Gujarat Limited.

Obr. 11. fotografie převzata z http://www.archeology.org/0011newsbriefs/aqua.html

Obr. 12,13,14, převzaty z http://bosei.cc.utokai.ac.jp/~indus/english/2_4_03.html